Prirodni plin d.o.o. opskrbljivačima plinom ovoga je tjedna poslao obavijest prema kojoj će im u rujnu plin za povlaštene kupce prodavati po 2,59 kune za m3, na svoj način tumačeći odluku Vlade prema kojoj će plin za proizvodne djelatnosti do kraja godine smjeti koštati maksimalno 2,13 kn/m3. Prema toj odluci, plin bi za sve proizvođače s potrošnjom manjom od 100 milijuna m3 i kupce koji troše plin za proizvodnju toplinske energije, uz sve naknade, trebao koštati znatno manje nego do sada. Barem je tako Vlada htjela.

Veliki kupci plina na tako reguliranoj cijeni plina mogu ostvariti uštedu od 14% , a s obzirom da je gospodarstvo na koljenima ne treba se čuditi da su tvrtke pohrlile opskrbljivačima s dokumentacijom, želeći se nekako ugurati u zaštićenu kategoriju. Cijela priča prilično je ozbiljna, cijena plina zaista je pitanje od životne važnosti za one koji još uvijek drže glavu iznad vode.

U Prirodnom plinu, Ininoj tvrtki kćeri koja se bavi prodajom plina, čini se, drugačije tumače Vladinu odluku. Direktor Ininog Sektora za istraživanje i proizvodnju nafte i plina za Jugoistočnu Europu Laslo Farkaš-Višontai dopisom je od opskrbljivača zatražio da za urede i proizvodne pogone Ine isporučuju plin po cijeni do maksimalnog iznosa od 2,13 Kn/m3. Dakle, Ina od distributera, odnosno opskrbljivača traži da sami pokriju sve one troškove koje bi trebali pridodati nabavnoj cijeni od 2,13 kn/m3, a to su troškovi skladištenja, transporta, distribucije, opskrbe, pa i razlike u ogrjevnoj vrijednosti i PDV-a! To je dakle, Inino pravno tumačenje Vladine Odluke, dijametralno suprotno od onoga što tvrdi resorno ministarstvo. Ministarstvo pak kaže da Prirodni plin kod prodaje plina distributerima treba primijeniti cijenu iz odluke, pa distributeri i opskrbljivači na cijenu od 2,13/m3 za zaštićene kategorije dodaju svoje naknade. Prema tome, i Ina će plin plaćati skuplje nego što je Farkaš-Višontai kalkulirao.

Iako su odgovorili da nemaju namjeru kršiti Vladinu odluku, mora se priznati da je ponašanje Prirodnog plina prilično zbunjujuće, bar distributerima i opskrbljivačima koji trebaju plin isporučiti i naplatiti. Ako im je Prirodni plin poslao cijenu od 2,59 kn/m3, kako će oni industriji naplaćivati jeftiniji plin? Znači li to da će sami snositi teret postupanja po Vladinoj odluci, da bi im na koncu balade stigao velik račun od Prirodnog plina, koji neće moći platiti? Vjerojatno prenapuhan scenarij, ali činjenica je da od početka kolovoza pa sve do slanja spomenute obavijesti Prirodni plin prema svojim krajnjim kupcima nije komunicirao. Tu očigledno postoji podtekst koji komplicira cijelu priču jer nije bez vraga Ina distributerima poslala cijenu kakvu je poslala.

Dakle, tu su već dvije vizije cijene plina. Ubrzo će se vidjeti i treća, odnosno kakvu cijenu očekuje industrija i jesu li svjesni toga da će im plin zapravo biti 14-15% jeftiniji. Moguće je da očekuju da im krajnja cijena bude 2,13 kn/m3, odnosno za 35% niža. Sudeći prema snažnim izjavama koje daju u medijima, čini se da industrija očekuje pravu revoluciju, jer kažu da je "nepoštivanje Vladine odluke rušenje ustavnog poretka".
Cjenovna revolucija se sasvim sigurno neće dogoditi. Takvu slamsku spasa im ova država, uz sve nepovoljne ugovore u plinskom biznisu i nesređenu tarifnu politiku sasvim sigurno nije u stanju pružiti. Situacija s cijenom plina je prilično složena, a pravna pripetavanja mogla bi se nastaviti.

Samo sukob pravnih mišljenja ili nova bitka u ratu oko Ine? Neki misle da Ina koristi Prirodni plin kako bi vršila pritisak na Vladu, jednako kako Vlada vrši pritisak na Inu oduzimanjem istraživačkih koncesija i pokušajem reguliranja podivljale cijene plina. Ini nejasna situacija ide u prilog jer ionako samo čeka da istekne rok u kojem traje blokada trgovanja dionicama. U onom trenutku kada MOL stekne natpolovični udio u kompaniji i snaga Prirodnog plina bit će veća, pa time i pritisak da im pravila igre idu na ruku. Odluka o zamrzavanju cijene plina vatrogasna je mjera, zbrzana i kratkoročna, pokušaj vađenja kestena iz Ivanjskog krijesa. I tu se opet dolazi na nepovoljne ugovore koje su sklapali Polančec i Sanader. Nekako uvijek završi tim "dinamičnim duom" i krug se zatvara. A tu je već sve svima jasno.