Dugoročni strateški projekt Grada Dubrovnika Poštujmo Grad/Respect the City dobio je svoj Akcijski plan za razdoblje do 2025. godine. On je, nakon dva kruga javnog savjetovanja, usvojen na 5. sjednici Gradskog vijeća koja je održana sredinom prošlog tjedna. 

Nacrt Akcijskog plana predstavio je njegov autor i stručni voditelj projekta Ranko Milić. On je istaknuo kako Plan sagledava vrlo zahtjevnu situaciju u kojem se turistički sektor, ali i cijela lokalna zajednica i ekonomija nalaze te predlaže integrirani strateško-razvojni, provedbeni, tehnološki te financijski odgovor na ključne izazove korištenjem kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih intervencija. 

"Te intervencije moraju proizaći iz sinergije javnih, privatnih, civilnih, kao i znanstveno-istraživačkih, razvojno-inovacijskih i drugih čimbenika, te aktiviranjem svih dostupnih europskih i drugih izvora vanjskog i vlastitog financiranja", stoji u sažetku Akcijskog plana.

 

Alternativni modeli prometovanja 

To je posebice važno, ističe se, u ovom trenutku kada se nalazimo pred novim višegodišnjim financijskim okvirom Europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje od 2021.-2027. i planom oporavka koji Hrvatskoj otvara brojne mogućnosti za realizaciju kapitalnih investicija. 

Naime, objavljeno je na stranicama Grada Dubrovnika, Akcijski plan uključuje i strateške projekte poput onih koji se tiču unapređenja prometne infrastrukture (razvoj Gruža kao budućeg intermodalnog urbanog centra, Lapadska obala, Park&Ride sustav na Pobrežju) te razvoja alternativnih modela prometovanja ('Dubrovački električni brodski tramvaj'). 

Ovi projekti dobili su punu potporu Vlade na sjednici održanoj 1. veljače 2019. godine u Dubrovniku, ali i podršku JASPERS-a, Tehničke pomoći Europske komisije, Europske investicijske banke i Europske banke za obnovu i razvoj.

 

Odgovorno upravljanje 

Zamjenica gradonačelnika Dubrovnika Jelka Tepšić kazala je kako je donošenje i primjena aktivnosti sadržanih u Akcijskom planu sljedeća faza projekta Poštujmo Grad putem kojeg je već učinjen zaokret u upravljanju odredištem prema održivom turizmu te je promijenjen imidž Dubrovnika kao odredišta opterećenog prekomjernim turizmom i gužvama u destinaciju koja odlučno kreće prema održivom, inovativnom i odgovornom upravljanju. 

Akcijski plan usklađen je i s drugim razvojnim i strateškim planskim dokumentima poput Plana upravljanja povijesnim jezgrom Grada Dubrovnika i ostaje stalno otvoren strateški participativni razvojni programski okvir za kontinuiranu diskusiju, unapređenje i prilagodbu.