Gradsko prometno poduzeće Beograd (GSP) u ovoj godini planira kupiti 200 novih autobusa na stlačeni prirodni plin (CNG) kako bi se smanjilo onečišćenje u tome gradu, rekao je Radiša Momčilović, direktor GSP-a, u razgovoru za gradski portal Beoinfo. 

Također, dodao je, GSP će u svojim pogonima izgraditi dvije punionice za te autobuse.