U sklopu Sektora za energetiku Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH ovoga tjedna u Sarajevu održana je osnivačka skupština Udruženja za elektromobilnost. Osnovni ciljevi udruženja, javlja Privredna/Gospodarska komora FBiH, bit će zastupanje interesa članica u cilju razvoja sektora elektromobilnosti, podizanje javne svijesti o utjecaju transporta na okoliš te iniciranje uspostave regulatornog okvira i donošenja strateških dokumenata na području elektromobilnosti. 

Rastući trend

 

Također, ciljevi udruženja su, među ostalim, suradnja na temu elektromobilnosti s drugim organizacijama na lokalnoj i međunarodnoj razini, kao i organiziranje stručnih skupova i događaja u cilju prezentiranja, promocije inovacija te edukacije. 

Potpredsjednik P/G komore FBiH Mirsad Jašarspahić pozvao je sve zainteresirane da se pridruže radu udruženja, naglasivši značaj prilagođavanja rastućem trendu razvoja električnih vozila i njihovog utjecaja na sva ostala područja poput turizma i ostalih gospodarskih grana. 

K tomu, na skupu je istaknut potencijal koji BiH sa svim svojim resursima ima na području elektromobilnosti, a ujedno i potreba za tim, s obzirom na onečišćenje koje sve više prijeti bosanskohercegovačkim gradovima.