Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, ovaj tjedan prihvatila Program utroška sredstava tekućih transfera pojedincima, čime im je omogućeno dobivanje ukupno približno 3,8 milijuna kuna (milijun KM) poticaja pri kupnji električnih automobila

Namjena tog programa je dodjela subvencija, tj. financijskih sredstava pojedincima za kupnju novih automobila koji su registrirani u Federaciji BiH od 1. siječnja do 12. prosinca 2022. te koji imaju isključivo električni pogon (baterijska električna vozila) i onih koji, uz motor s unutarnjim izgaranjem, pokreće i elektromotor (tzv. hibrida). Pod novim automobilom smatra se putničko vozilo koje nije bilo u uporabi i dosad nije bilo registrirano. 

Vozila za koja se dodjeljuje subvencija su putnička s najviše devet mjesta za sjedenje, uključujući i sjedište vozača (putnička vozila), objavljeno je na stranicama Vlade FBiH

Tehnički uvjet koje električno vozilo treba ispunjavati jest da ima nultu emisiju C02. Zatim, taj uvjet za priključne hibride (vozila s motorom s unutarnjim izgaranjem te elektromotorom s mogućnošću punjenja električnom energijom; plug-in hibridi) je emisija C02 manja od 50 grama po kilometru, a za klasična hibridna vozila ona od najviše 130 g/km.

 

Neprihvatljivi korisnici 

Korisnik subvencije može biti punoljetna fizička osoba, državljanin Bosne i Hercegovine, s prebivalištem u FBiH, koji podnese zahtjev, dostavi obveznu dokumentaciju u skladu s javnim pozivom, i da u trenutku podnošenja zahtjeva postoje raspoloživa sredstva predviđena proračunom za subvencioniranje kupnje vozila, tj. da u trenutku prijave ona ne budu već dodijeljena drugim korisnicima. 

Neprihvatljivi korisnik subvencije je onaj koji je u 2022. već ostvario pravo na subvenciju za kupnju vozila iz proračuna za ovu godinu, bilo koje razine vlasti u FBiH. 

Visina iznosa koji se dodjeljuje kao financijski poticaj pojedincima za električna vozila je 38.500 kuna (10.000 KM), a za plug-in i klasične hibride po približno 19.250 kuna (5.000 KM). Financijska sredstva pojedincima moći će se dodijeliti za kupnju, odnosno registraciju isključivo jednog vozila, priopćila je Vlada FBiH. 

Inače, riječ je o bespovratnim sredstvima Federalnog ministarstva i dodjeljivat će se po raspisanom javnom pozivu. Javni poziv za dodjelu financijskog poticaja bit će objavljen u Službenim novinama FBiH, na web stranici Ministarstva i u najmanje dvije dnevne novine. 

Poziv ostaje otvoren od objave u Službenim novinama FBiH do 12. prosinca ili dok se ne utroše za to planirana sredstva u ranije navedenom iznosu od približno 3,8 milijuna kuna.