Prema prijedlogu bosanskog Ministarstva vanjske trgovine i gospodarstva uskoro na snagu stupa bescarinski uvoz električnih vozila te carinska stopa od 5% na uvoz automobila na hibridni pogon a trebala bi biti na snazi do 2022. Nove carinske stope bi važile za uvoz automobila koji nemaju preferencijalni status robe iz zemalja sa kojima BiH ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini, naveli su u ministarstvu. U BiH je 2019. uvezeno svega 14 električnih automobila, a kada se gleda zadnjih četiri godine na cestama je manje od 50 automobila tog pogona. 

Polovinom 2019. godine, BiH je zabranila uvoz polovnih automobila sa motorom Euro 4 i novih automobila sa motorom Euro 5. Cilj te odluke, prema ranijim izvještajima, da se smanji onečišćenje zraka, kao i ispunjavanje uvjeta za prijem u Europsku uniju u kontekstu smanjenja emisija CO2.