Četiri europske stručne udruge objavile su dokument u kojem su predstavile stvarne prednosti primjene ukapljenog prirodnog plina biološkog porijekla (tzv. bioLNG-ja) u procesu dekarbonizacije prometa u Europi. To su Europsko udruženje za biomasu (EBA), Plinska infrastruktura Europe (GIE), Udruženje za vozila na prirodni plin i bioplin (NGVA Europe) i udruga SEA-LNG.

Riječ je o dokumentu koji prethodi Strategiji za pametnu i održivu mobilnost koju bi Europska komisija trebala objaviti u prosincu, a koji poziva europske ustanove na prihvaćanja bioLNG-ja kao rješenja za ispunjavanje ciljeva za smanjivanje emisija stakleničkih plinova. Uz to, poziva se i na nastavak priznavanja prednosti koje i 'pravi' ukapljeni prirodni plin (LNG) i onaj biološkog porijekla pružaju u cestovnom i pomorskom prometu, osobito kada se radi o smanjenju emisija, objavila je EBA.