Općina Brdovec je uz pomoć REGEA-e uspješno prijavila projekt RAIL RIDE – izgradnja biciklističke staze uz željezničku prugu na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb. Planirana biciklistička staza bit će ukupne duljine od 7 km i protezat će se južnom stranom željezničke pruge od željezničkog stajališta Sutla do željezničkog stajališta Brdovec.


Projekt RAIL RIDE zamišljen je kako bi se odgovorilo na glavni problem nepostojanja adekvatne biciklističke infrastrukture koja povezuje ishodišta dnevnih migracija na području Općine Brdovec što će doprinijeti stvaranju pretpostavki za povećanje stupnja multimodalnosti prometnih sustava te povećati udio biciklističkog prometa u ukupnom prometu. Biciklistička staza treba se izgraditi do kraja kolovoza iduće godine, a vrijednost radova je 9,8 mil. kn, od čega će iz kohezijskih fondova biti bespovratno finanirano 7,6 mil., a 2,1 mil. dat će općina Brdovec, objavila je Regea.