Međunarodna brodarska komora (ICS) Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO) dostavila je prijedlog kojim traže namet na svaku tonu CO2 koju ispuštaju brodovi veći od 5000 bruto tonaže koji trguju na globalnoj razini. Cijena emisija nije određena a predlaže se da se prikupljeni novac usmjeri na smanjenje razlika u cijenama između goriva s nultom emisijom ugljika i konvencionalnih goriva te na poboljšanje globalne infrastrukture za bunkering za goriva poput vodika i amonijaka. 

Pomorska dostava predstavlja otprilike 2 % globalne emisije ugljičnog dioksida, a industrija "očajnički želi vidjeti brodove s nultim emsijama do 2030", rekao je ICS. Njegov predloženi namet trebao bi ubrzati prijelaz na tržište na kojem je isporuka bez emisija održiva. 

Europska komisija je u lipnju izjavila kako će od 2023. postupno početi trgovati ETS dozvolama za pomorski sektor, a od 2026. dozvole će biti obavezne. No ICS je rekao da je njezina predložena nameta, koja bi bila obvezna i globalna, te da će samo 7,5 % globalnih emisija u okviru pomorskog prometa potpasti pod EU ETS shemu, a parcijalni pristup neće imati uspjeha. IMO kaže da će o prijedlogu raspravljati u listopadu.