Prema posljednjem izvješću konzalting tvrtke Clarksons, narudžbe novih plovila na LNG približavaju se 30% ukupne bruto tonaže po narudžbi, objavio je SEA-LNG. "Prema DNV-u ova godina bila je sjajna za nove ugovore o izgradnji brodova s pogonom na dva goriva od kojih je jedno LNG. Očekuje se da će se ovaj trend nastaviti", navodi se u priopćenju pomorske LNG lobističke grupe. 

Ukazujući na usklađenost LNG-a s ekološkim ili takozvanim 'zelenim' financijskim zahtjevima, SEA-LNG je rekao kako predviđa da će 90% novoizgrađenih brodova za prijevoz automobila i kamiona ploviti sa pogonskim sustavima na LNG s dva goriva. U drugim područjima porasta, SEA-LNG je rekao da vlasnici i operatori kontejnerskih brodova prelaze na tonažu pogonjenu LNG-om, a narudžbe za brodove na LNG pogon povećale su se pet puta od siječnja 2020. 

Tankeri i teretni brodovi zabilježili su slično povećanje za sedam, odnosno dva puta više narudžbi za plovila na LNG pogon u prethodnom razdoblju od 18 mjeseci. Industrijsko tijelo je reklo da bi prijelaz na bio-LNG, a na kraju i na sintetički LNG omogućio industriji da ispuni IMO-ove dekarbonizacijske ciljeve do 2050. godine korištenjem uspostavljene LNG infrastrukture. "Iako LNG možda nije krajnje rješenje, najbolje je polazište za postizanje nultih emisija jer pruža vrlo jasno rješenje koje je primjenjivo već danas", rekao je predsjednik SEA-LNG-a Peter Keller, objavio je RiveraMM.