Holding Graz je izvijestio da je nabavio četiri nova električna autobusa. Kako se ističe, riječ je o dva para autobusa koji su opremljeni superkondenzatorima koji omogućavaju punjenje baterija na početnim i međustajalištima. Tijekom pilot-projekta, kada će se ujedno ispitivati njihova prikladnost za primjenu u gradačkom javnom gradskom prometu, autobusi će voziti na linijama 34E (Jakominiplatz - Theyergasse) i 50 (Hauptbahnhof - Zentralfriedhof). Autobuse su isporučili bugarski proizvođač Chariot Motors (solo-autobusi duljine 12 m) i kineski proizvođač CRRC (zglobni autobusi duljine 18 m). Punionice autobusa nalaze se na početnim stajalištima Theyergasse i Zentralfriedhof i na dva međustajališta: Museum der Wahrnehmung (linija 34E) i Hohenstaufengasse/Citypark (linija 50), pri čemu punjenje na početnim stajalištima traje 2 min, a na međustajalištima 30 s.