U Europskom tjednu mobilnosti koji se održava svake godine od 16. do 22. rujna, ministar gospodarstva i održivog razvoja dr. sc. Tomislav Ćorić posjetio je tvrtku Greyp Bikes d.o.o. koja se bavi izradom električnih bicikala. O specifičnostima industrije, domaćem i inozemnom tržištu te prilikama i planovima za rast kompanije je ministra upoznao direktor product developmenta Dragan Milutinović koji je istaknuo kako je COVID-19 kriza pozitivno utjecala na potražnju za njihovim proizvodom.

Ministar Ćorić je rekao kako šansa za iskorak hrvatskog gospodarstva počiva na onim kompanijama koje stvaraju dodanu vrijednost. "Kreativnost, inovativnost i održiva produktivnost su smjer kojim želimo da Hrvatska ide, a koji će zasigurno privući one kadrove koje svoj put žele započeti ili nastaviti u Hrvatskoj"- naglasio je Ćorić.

Mobilnost s nultim emisijama

Slogan ovogodišnjeg Europskog tjedna mobilnosti „Mobilnost s nultim emisijama za sve" odražava ambiciozan cilj ugljično-neutralnog kontinenta do 2050. godine, predstavljen u Europskom zelenom planu. Temom se također želi istaknuti važnost prijevoza s nultim emisijama i promicanje uključivog pristupa koji obuhvaća sve građane. Ova europska inicijativa potiče male i velike gradove na uvođenje i promicanje održivih prijevoznih sredstava i pozivanje ljudi da iskušaju alternative vožnji automobilom.

Europski tjedan mobilnosti pruža idealnu priliku za prezentaciju održive mobilnosti lokalnim stanovnicima i objašnjenje izazova s ​​kojima se gradovi suočavaju. Negativne posljedice prometa danas kojima su izložena urbana gradska područja su prometne gužve, loša kvaliteta zraka kao i buka.

Velik rast broja vozila

Ukupan broj vozila u Republici Hrvatskoj se u razdoblju od 1990.-2018. povećao za 60,8 %. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u 2019. godini u Hrvatskoj je registrirano ukupno 2 275 027 cestovnih vozila, od toga se 75,8 % odnosi na osobna vozila.

Sektor prometa doprinosi sa 48,8 % ukupnoj emisiji dušikovih oksida (NOX) uz dominaciju cestovnog prometa, emisijama ugljikovog monoksida (CO) doprinosi sa 12,9 %, emisijama ne metanskih hlapivih organskih spojeva (NMHOS) sa 8,4 %, emisijama teških metala te emisijama čestica čađe sa 18%. Kako bi se situacija poboljšala nužno je povećati udio javnog i nemotoriziranog (bicikli i pješaci) prometa u ukupnoj strukturi prometa, te razviti alternativna, čišća goriva: komprimirani prirodni plin, ukapljeni naftni plin, električna vozila.