Grad Daruvar je u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) nedavno završio projekt Gradnja punionice za električna vozila

Na punionici, objavljeno je na stranicama Grada Daruvara, istovremeno se mogu puniti dva električna vozila.  

Ukupna snaga punionice je 44 kW.