Sva nova laka vozila u Norveškoj mogla bi do 2025. godine biti električna, prenosi portale e-auto guru. Prema izvješću Nacionalnog transportnog plana, sastavljenog od Norveškog sektora avijacije, željeznice i cesta koji je prezentiran prošlog tjedna, planira se smanjiti sav štetan ekološki učinak od strane prometa do 2030. godine. Norveška najviše stavlja naglasak na električna vozila pa tako sva novoregistrirana vozila iz kategorije lakših kamiona, autobusa i automobila do 2025. moraju biti bez emisija štetnih plinova.