Grad Đurđevac je lani na objavljeni poziv FZOEU za sufinanciranje nabave energetski učinkovitih vozila prijavio nabavu 10 električnih bicikala za potrebe grada i gradskih ustanova. Sada su registrirali nabavljene bicikle u suradnji s poslicijskom upravom, a vozit će ih gradonačelnik, predsjednik gradskog vijeća, poljoprivredni redar, ravnateljica Gradske knjižnice, ravnatljica lokalnog gradskog muzeja, dječjeg vrtića, OŠ škole Grgura Kalovčana te zapovjednik vatrogasne postrojbe, direktorica Komunalnih usluga, direktor Komunalija d.o.o i Komunalija -Plin Đurđevac. Za kupnju 10 bicikala izdvojeno je 55.000 kn, od čega je Fond sufinancirao 40% troškova. Time će pasti korištenje službenih automobila te doprinijeti čistijem okolišu, ali i sportskom načinu života i boljoj formi onih koji ih koriste, objavio je grad Bjelovar na svojim stranicama.