Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila zakonske izmjene i dopune kojima se predlaže da porez na imovinu za hibridna putnička i teretna vozila iznosi 50 posto od onoga za vozila na dizelski i benzinski pogon. 

Također, predlaže se da se putnička i teretna vozila na električni pogon oslobode plaćanja poreza na imovinu. 

"Pozitivan učinak korištenja električnih vozila je naravno smanjenje emisija ugljikovog dioksida, ali još važnije je lokalno smanjenje onečišćenja zraka", objavila je vlada Tuzlanskog kantona

Inače, pri kupovini električnih automobila bosanskohercegovački vozači još uvijek ne mogu računati na poticaje.