Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirat će nabavu električnih turističkih vozila za Nacionalni park Brijuni. Ugovor o sufinanciranju nabave vozila u vrijednosti 1,9 mil. kuna potpisali su direktor FZOEU-a Siniša Kukić i ravnatelj Javne ustanove NP Brijuni Marno Milotić. U sklopu tog projekta, FZOEU će sufinancirati nabavu 20 električnih vozila namijenjenih najmu i četiri vozila namijenjena prijevozu gostiju. Ukupna vrijednost vozila iznosi više od 3 mil. kuna.

Nabava električnih vozila je u skladu s politikom održivosti u upravljanju nacionalnim parkovima, a i dio je europskog projekta 'Novo ruho Brijuna', koji je primjer dobre suradnje FZOEU-a i JU NP Brijuni. Naime, do sada je tako ostvareno 18 projekata u vrijednosti većoj od 50 mil. kuna. Naravno, s obzirom na Europski zeleni plan i hrvatsku klimatsko-energetsku politiku, može se očekivati nastavak poticanja svih djelatnosti na Brijunima koje doprinose održivosti i zelenoj infrastrukturi, što će se pratiti s programima sufinanciranja, najavio je FZOEU.