Supetar je raspisao je Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za zakup i privremeno korištenje površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu grada za postavu baznih stanica za punjenje i iznajmljivanje električnih romobila

Krajnji rok za upućivanje pisanih zamolbi kao preporučenih poštanskih pošiljaka je 16. veljače do 24 sata, izvijestio je Grad Supetar

Krajnji rok za osobnu dostavu na Protokol Grada Supetra je također 16. veljače, ali najkasnije do 11 sati.