Elektromobilnost ne podrazumijeva samo električna vozila, već i elektrifikaciju svih drugih oblika prijevoza pa i željeznice. U skladu s time, u Hrvatskoj se u posljednje vrijeme elektrificira sve više željezničkih pruga i time se u pogonu željezničkih vozila zamjenjuje dizel koji uzrokuje značajno opterećenje okoliša.

Jedna od tih pruga je i Vinkovci - Vukovar, na kojoj je Končar - Inženjering za energetiku i transport (KET) započeo s izvođenjem dijela radova na projektu elektrifikacije. Naručitelj radova je glavni izvođač, španjolska tvrtka COMSA, dok je investitor HŽ Infrastruktura. Radovi koje izvodi KET obuhvaćaju:
• izgradnju postrojenja za sekcioniranje (PS2+1BV) u Vinkovcima
• izgradnju postrojenja za kompenzaciju jalove energije u elektrovučnoj podstanici Jankovci
• mjesno i daljinsko upravljanje rastavljačima kontaktne mreže i stupne trafostanice za napajanje grijanja skretnica u kolodvorima Vukovar i Vukovar Borovo Naselje te otpremništvu Đergaj.


Opsežni radovi

Tako će za postrojenje u Vinkovcima biti isporučena cjelokupna primarna oprema 25 kV postrojenja, sustav, odnosno oprema upravljanja, zaštite, mjerenja i signalizacije, razvod izmjeničnog i istosmjernog napona i izvedeni elektromontažni radovi. Za postrojenje u Jankovcima bit će nabavljena cjelokupna 25 kV oprema, ormari statičkih pretvarača i sustav, odnosno oprema upravljanja, zaštite, mjerenja i signalizacije i izvedeni elektromontažni radovi. U kolodvorima Vukovar i Vukovar Borovo Naselje i otpremništvu Đergaj rastavljači kontaktne mreže bit će uvedeni u sustav mjesnog upravljanja i daljinskog upravljanja iz nadležnog Centra daljinskog upravljanja Vinkovci i u njima će biti izgrađene stupne trafostanice kojima će se sustav grijanja skretnica napajati iz kontaktne mreže.


Projekt važan za Europu 

Cilj nadogradnje i elektrifikacije pruge Vinkovci - Vukovar duljine 18,71 km je povećanje željezničkog teretnog prijevoza i prekrcaja robe u luci Vukovar. Time će se pruga unaprijediti za brzinu do 120 km/h, čime će se vrijeme putovanja skratiti za 50%. Projekt sufinancira Europska unija iz Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.', iz Kohezijskog fonda.

Kao dobavljači opreme i pružatelji usluga u projektu sudjeluje još nekoliko Končarevih tvrtki: Aparati i postrojenja, Distributivni i specijalni transformatori, Elektronika i informatika i Mjerni transformatori, izvijestio je KET.