Projekt elektromobilnosti, koji je vrijedan 64,5 milijuna EUR i trebao bi se provesti u Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji i Slovačkoj, predložen je za dobivanje 12,9 mil. EUR u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF). Projekt 'MULTI-E' - inicijativa za gradski i prijevoz na velike udaljenosti električnim pogonom i stlačenim prirodnim plinom, predložen je između 49 projekata od strane Europske komisije za dobivanje ukupno 695,1 mil. EUR ulaganja u održivu i inovativnu prometnu infrastrukturu u Europi. Slovenska energetska tvrtka Petrol je podnositelj zahtjeva i koordinator projekta koji bi trebao biti implementiran u četiri europske zemlje. Cilj projekta je elektrifikacija urbanih i regionalnih autobusnih linija i uvođenje mobilnosti kao usluge s oko 920 električnih voznih parkova s pratećom infrastrukturom te platformom informacijske tehnike. U projekt je uključena izgradnja mreže punionica za električna vozila i stlačeni prirodni plin: 16 CNG punionica, 24 brzih punjača, 349 AC punjača, 5 centara za punjenje i 6 punionica za električne autobuse, što je ukupno oko 1.000 stanica za opskrbu. Projekt povezuje baltičko-jadranski i mediteranski koridor, koji uključuje Zagreb, kao i koridor Rajna-Dunav u Slovačkoj, a započeo je u svibnju 2018. i završava krajem prosinca 2023. godina. Hrvatska je do sada dobila 424,4 mil. EUR za 32 odabrana projekta, dok je Slovenija za 31 projekt dobila 318,1 mil. EUR, objavio je Balkan Green Energy News.