Europska unija podupire gospodarski oporavak u svim članicama ulaganjem gotovo 2,2 milijarde eura u 140 važnih projekata u području prometa

Tim će se projektima pomoći u izgradnji prometnih veza koje nedostaju, poduprijeti održivi promet te stvoriti radna mjesta. 

Financirat će se putem Instrumenta za povezivanje Europe (CEF), EU-ova programa bespovratnih sredstava za potporu prometnoj infrastrukturi. EU će tako ostvariti svoje klimatske ciljeve iz Europskog zelenog plana. 

Velik naglasak stavlja se na projekte unapređenja željeznice, uključujući prekogranične veze i one s lukama i zračnim lukama. 

Prijevoz unutarnjim plovnim putovima potiče se povećanjem kapaciteta i boljim multimodalnim vezama s cestovnim i željezničkim mrežama. 

U pomorskom sektoru prednost se daje projektima pomorskog prometa na kratkim udaljenostima koji se temelje na alternativnim gorivima i napajanju električnom energijom u lukama kako bi se smanjile emisije iz brodova u pristaništu, priopćeno je iz Europske komisije


Zelenija goriva 

"Doprinos EU-a od 2,2 milijarde eura toj ključnoj prometnoj infrastrukturi potaknut će oporavak te bi trebao generirati pet milijardi eura ulaganja. Projekti u koje ulažemo obuhvaćaju, među ostalim, prijevoz unutarnjim plovnim putovima, multimodalne veze, alternativna goriva i veliku željezničku infrastrukturu. Instrument za povezivanje Europe jedan je od naših ključnih instrumenata za izgradnju snažnog prometnog sustava otpornog na krizu, koji je neophodan sada i u budućnosti", izjavila je povjerenica za promet Adina Vălean

EU će dodijeliti ukupno 1,6 milijardi eura za projekte u području željezničke infrastrukture uzduž osnovne transeuropske prometne mreže (TEN-T) (55 projekata). Među njima je i projekt Rail Baltica za uključivanje baltičkih država u europsku željezničku mrežu te prekogranična dionica željezničke pruge između Dresdena (Njemačka) i Praga (Češka). 

Gotovo 142 milijuna eura uložit će se u prelazak na zelenija goriva u prometu (19 projekata). Mnogi projekti uključuju konverziju brodova kako bi mogli voziti na ukapljeni prirodni plin te ugradnju odgovarajuće infrastrukture u lukama. 


Optimizacija korištenja pruga 

Infrastruktura za alternativna goriva u cestovnom prometu uvest će se postavljanjem 17 275 mjesta za punjenje diljem cestovne mreže i uvođenjem 355 novih autobusa. 

U okviru Europskog sustava za upravljanje željezničkim prometom (ERTMS), devet projekata olakšat će prometovanje vlakova i pridonijeti interoperabilnom željezničkom sustavu u EU-u. 

Modernizacijom lokomotiva i željezničkih pruga u skladu s Europskim sustavom upravljanja i nadzora vlakova povećat će se sigurnost, skratiti vrijeme putovanja i optimizirati korištenje pruga. Za tih devet projekata izdvojit će se više od 49,8 milijuna eura.