Europska komisija predstavila je u srijedu 'Strategiju održive i pametne mobilnosti' zajedno s Akcijskim planom od 82 inicijative koji će voditi rad Komisije u sljedeće četiri godine. Ova strategija postavlja temelje kako prometni sustav EU-a može postići svoju zelenu i digitalnu transformaciju i postati otporniji na buduće krize. Kao što je navedeno u Europskom zelenom dogovoru, rezultat će biti smanjenje emisije od 90% do 2050. godine. To je moguće postići pametnim, konkurentnim, sigurnim, pristupačnim i pristupačnim transportnim sustavom. 

Hodogram

Do 2030. se računa da će: 
  • na europskim cestama bit će u pogonu najmanje 30 milijuna automobila s nula emisija 
  • 100 europskih gradova bit će klimatski neutralno
  • brzi željeznički promet udvostručit će širom Europe predviđena kolektivna putovanja 
  • za putovanja manja od 500 km trebala bi biti ugljično neutralna automatizirana mobilnost bit će masovno dostupna.
  • morski brodovi s nula emisija bit će spremni za tržište  

Do 2035. se očekuje:
  • veliki zrakoplovi s nula emisija bit će spremni za tržište, a 

Do 2050. se očekuje: 
  • da gotovo svi automobili, kombiji, autobusi, kao i nova teška vozila bit će nulte emisije
  • željeznički teretni promet udvostručit će se
  • potpuno operativna, multimodalna transeuropska prometna mreža (TEN-T) za održiv i pametan prijevoz s velikom brzinom povezanosti

Da bi promet postao održiv, u praksi to znači pojačati prihvaćanje vozila s nultom emisijom, plovila i zrakoplovi, obnovljivi izvori goriva i goriva s niskom razinom ugljika i srodna infrastruktura - na primjer instaliranjem 3 milijuna javnih punionica do 2030. godine. Nadalje,stvaranje zračnih luka i luka s nultom emisijom - na primjer kroz nove inicijative za promicanje održivog zrakoplovstva i pomorskih goriva. Cilj je učiniti međugradsku i urbanu mobilnost zdravom i održivom - na primjer udvostručenjem željezničkog prometa velike brzine i razvojem dodatne biciklističke infrastrukture tijekom sljedećih 10 godina. 

Smart rješenja

U planu je ekologizacija teretnog prometa - na primjer udvostručenjem željezničkog teretnog prometa do 2050. godine. Određivanje cijene ugljika i pružanje boljih poticaja korisnicima, npr. provođenjem sveobuhvatnog niza mjera za postizanje poštenih i učinkovitih cijena u cijelom prometu. Pametan Inovacije i digitalizacija oblikovat će način na koji će se putnici i teret kretati u budućnosti ako se postave pravi uvjeti. 

Strategija predviđa pretvaranje povezane i automatizirane multimodalne mobilnosti u stvarnost, primjerice, omogućavanjem putnicima da kupuju karte za multimodalna putovanja i teretni promet kako bi se neometano prebacivali s jednog na drugi način prijevoza. Poticanje inovacija i uporaba podataka i umjetne inteligencije (AI) za pametniju mobilnost potpunom potporom raspoređivanju bespilotnih letjelica i bespilotnih zrakoplova te daljnjim akcijama za izgradnju zajedničkog europskog prostora podataka o mobilnosti, objavila je EK.