Europsko udruženje za biomasu (EBA), Udruženje za vozila na prirodni plin i bioplin (NGVA) i Europsko udruženje proizvođača automobila (EAMA) objavili su zajednički poziv za daljnji razvoj infrastrukture za punjenje vozila na plin kako bi potaknuli uspješnu energetsku tranziciju prometa prema ugljičnoj neutralnosti

Spomenute tri udruge time pozivaju Europsku uniju na:
• širenje infrastrukture za prirodni plin na cijelo područje EU-a
• podršku primjeni sve više plina iz obnovljivih izvora na tržištu
• podršku razvoju i istraživanjima u sklopu europskih shema financiranja. 

"Plinska mobilnost doprinosi priuštivim, pristupačnim, zdravijim i čistijim alternativama u prometu, što je u cijelosti u skladu s Europskim zelenim planom. Stlačeni prirodni i ukapljeni bioplin (bioCNG i bioLNG) imaju vrlo male emisije, promatrano od izvora do pogona ('well to wheel') i ostvaruju višekratne učinke na okoliš i europsko društvo," istaknula je tom prigodom glavna tajnica EBA-e Susanna Pflüger, izvijestila je EBA.