Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za sufinanciranje i promicanje integriranog i inteligentnog prometa na lokalnoj i regionalnoj razini. Predmet poziva je sufinanciranje projekta izgradnje i/ili modernizacije prometnih sustava mjerama kao što su optimiziranje logistike, inteligentno upravljanje parkingom, car-sharing, uvođenje nisko-emisijskih zona u gradovima, uvođenje javnih bicikala i infrastrukture te druge mjere integriranog i inteligentnog upravljanja prometom. 

Cilj je povećanje energetske učinkovitosti uz smanjenje štetnih emisija u zraku i sprječavanje onečišćenja okoliša. 

Korisnici mogu biti jedinice lokalne samouprave, područno i regionalno, veliki gradovi i općine i gradovi koji čine cjelinu s više od 35.000 stanovnika. Moguće je dobiti 40% opravdanih troškova za mjere ili najviše pola milijuna kuna po korisniku, a raspoloživa sredstva u pozivu iznose 30 milijuna kuna. 

Novac će se dodijeljivati do isteka kalendarske godine ili iskorištenja sredstava, a slanje prijava započinje 23. studenoga u 9h.