Od 20. ožujka u primjeni je potpuno novi usklađeni set oznaka za električna vozila i stanice za punjenje u cijeloj Europi, u skladu sa zahtjevima Direktive EU o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva (2014/94 / EU). Osim što će se pojavljivati ​​na punionicama, naljepnice će se na jasan i vidljiv način stavljati na sve novoproizvedene električne automobile, kombije, teretna vozila, autobuse, autobuse, mopede, motocikle, tricikle i četverocikle. 

Cilj je pomoći potrošačima da usklade označavanje u cijeloj Europskoj uniji i pravilno identificiraju pravu mogućnost punjenja za svoja električna i priključna hibridna električna vozila. Kako bi pomogli potrošačima i operatorima punionica da razumiju ove nove oznake, koalicija europskih proizvođača vozila, operatora infrastrukture za punjenje i elektroenergetska industrija objavila je informativne brošure koje je moguće vidjeti ovdje, objavio je Eurelectric.