Hrvatska ima priliku postati centar za električna i autonomna vozila, kao što je Slovačka postala centar za klasičnu autoindustriju, a Estonija za startup ekosustav i digitalizaciju, ističe se u zaključcima i preporukama okruglog stola Elektromobilnost i autonomna vozila koje je na nedavnoj sjednici prihvatilo Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU). Podsjećamo, taj okrugli stol održan je početkom studenog 2020. u organizaciji Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj HAZU-a

"U nas se koristi relativno malen broj električnih i hibridnih vozila, dok autonomnih vozila gotovo nema. Stoga bi državne institucije trebale snažnije i kontinuirano financijski poticati kupnju električnih vozila te stimulirati testiranje i inicijalnu primjenu autonomnih vozila", navodi se u tim zaključcima i preporukama. 


Promjena strukture gospodarstva 

Na sveučilištima, ali i u industriji, postoje vrhunska znanja i potencijali za budući razvoj električnih i autonomnih vozila. 

"U nas, ali i na tržištu rada u Europskoj uniji, velik je nedostatak stručnjaka za visoke nadolazeće tehnologije, pa među ostalim i u području električnih vozila, umjetne inteligencije i autonomnih vozila. Bolji financijski uvjeti u inozemstvu primarni su razlog odlaska naših stručnjaka. Znatnije smanjivanje bruto opterećenja plaća stručnjaka u Hrvatskoj rezultiralo bi zadržavanjem vrhunskih kadrova, ali i dovođenjem stručnjaka iz drugih zemalja", navodi se, među ostalim, u tom dokumentu. 

Zatim, razvoj i sve veća proizvodnja i korištenje električnih i autonomnih vozila brzo mijenjaju strukturu gospodarstva i društva u cjelini, uključujući radno i životno okružje, o čemu će trebati voditi računa u formalnom i neformalnom obrazovanju od osnovne i srednje škole, preko strukovnog osposobljavanja i usavršavanja, do visokog obrazovanja i poslijedoktorskog usavršavanja. U programe usavršavanja visokoobrazovanih stručnjaka u ovom području trebalo bi uključiti poslovne, sociološke i psihološke te druge vještine izvan prirodoslovlja, tehnologije, inženjerstva i matematike.

 

Relevantne i konkurentne tvrtke 

Nadalje, u Hrvatskoj postoji niz tvrtki koje su vrlo relevantne i konkurentne na svjetskom tržištu izrade dijelova za električna vozila, cijelih vozila, sustava elektromobilnosti te softvera različite namjene. 

"Država bi trebala uspostaviti okružje poticajno za ulaganja u istraživanje i inovacije u okviru kojeg će se javnim financiranjem potaknuti privatna ulaganja, jačati suradnju akademske i istraživačke zajednice i industrije, pomoći malim i srednjim tvrtkama da se pripreme za povećani pristup sredstvima za istraživanje, razvoj i primjenu metoda i alata za razvoj električnih i autonomnih vozila te osigurati sredstva za poticanje osnivanje inovativnih tvrkti, kao i tvrtki u fazi rasta", ističe se u tom dokumentu.