Grad Oxford i Sveučilište u Oxfordu će prisiliti svoje stanovnike na prijelaz na električne aute. Tako je Grad donio odluku da će na svojem području i na sveučilišnom kampusu do 2035. godine biti uvedeno prvo područje bez emisija ugljika. Kao razlog za to navodi se da su sada te emisije 'opasno velike', što 'onečišćuje zrak i uništava zdravlje stanovnika'. Sličnu odluku su donijela i nadležna tijela Grada Londona za područje središta grada od 2020. godine, od kada će vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem morati plaćati posebnu ekološku naknadu za vožnju ulicama u gradskom središtu, javlja ruski portal 'Sputnik News'.