Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) jučer je objavio Javni poziv za iskaz interesa proizvođača, predstavničkih ureda, generalnih zastupnika ili uvoznika motornih vozila na području Republike Hrvatske u svrhu provedbe mjere sufinanciranja kupnje energetski učinkovitih vozila. 

Taj poziv je namijenjen je proizvođačima, predstavničkim uredima, generalnim zastupnicima ili uvoznicima u Hrvatskoj koji su zainteresirani da energetski učinkovita vozila koja proizvode odnosno ona od proizvođača koja zastupaju budu uključena u provedbu mjere poticanja kupnje energetski učinkovitih vozila i koji će biti uključeni u provedbu aktivnosti u sklopu mjere, izvijestio je FZOEU. 

"Cilj Poziva je prikupiti bazu energetski učinkovitih vozila i prodajnih mjesta raspoloživih za provođenje mjere u skladu s predviđenim planom i dinamikom provedbe mjere, čime će se omogućiti svim korisnicima sredstava Fonda da pod istim uvjetima ostvare pravo na sufinanciranje kupnje energetski učinkovitog vozila na području Republike Hrvatske. Zastupnici u sklopu prijave na Poziv prijavljuju vozila koja proizvode odnosno proizvođača kojeg zastupaju te prodajna mjesta na kojima su ona dostupna za kupnju korisnicima, kako bi lista zastupnika, vozila i prodajnih mjesta bila javno dostupna i vidljiva na mrežnoj stranici Fonda", objavio je FZOEU.

 

Kategorije vozila 

Energetski učinkovitim vozilima čija se kupnja potiče u sklopu provedbe mjere smatraju se ona kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 na električni pogon, zatim kategorije M1 na električni, plug-in hibridni ili pogon na vodik te kategorija M2, M3 i N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni te pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik. 

Pritom se u pogledu emisija onečišćujućih tvari primjenjuju ograničenja. Drugim riječima, električna vozila ne smiju emitirati CO2. Točnije, dopuštena emisija onečišćujućih tvari CO2 za njih je 0 g/km, kao i za vozila na vodik. Dopuštena emisija onečišćujućih tvari CO2 za plug-in hibridna vozila kategorije M1 pak iznosi najviše 50 g/km. 

Vozila čija se kupnja potiče su isključivo nova motorna vozila odnosno ona koja u trenutku prodaje u Hrvatskoj ili ranije nisu bila registrirana te koja trebaju biti homologirana za cestovni promet u nas. 

Podsjećamo, FZOEU planira sa zaprimanjem prijava krenuti krajem lipnja, a ove godine je za taj poziv na raspolaganju još više sredstava nego lani - čak 108,3 milijuna kuna.