Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković kazao je jučer na aktualnom satu Hrvatskoga sabora da Jadrolinija u idućih nekoliko godina planira nabaviti više brodova sa »zelenim« pogonom, od kojih će dio biti sufinanciran kroz Nacionalni plan za oporavak i otpornost, a riječ je o novogradnjama. "Kroz Nacionalni program oporavka planirali nabavu šest novih brodova, od čega tri putnička, dva do 45 metara na hibridni pogon i tri katamarana. Projekti su za to završeni, bit će predani Upravi Jadrolonije i oni će ove godine raspisati natječaj. Krenut će gradnja tih brodova i možemo računati da bi tijekom 2023. dva bila izgrađena.", kazao je ministar. 

 Prema riječima predsjkednika Uprave Jadrolinije Davida Sopte za Novi list, predsjednika uprave nacionalnog putničkog brodara, za početak je planirana nabava tri broda, od kojih bi dva bila nešto manji putnički brodovi koji će zamijeniti sadašnje starije brodove, uz još jedan veliki putnički trajekt. Nakon njih, slijedit će postupci nabave još nekoliko brodova. Radi se o dva putnička broda, kapaciteta prijevoza oko 400 putnika, koji će ploviti na lokalnim linijama na dubrovačkom području i na području Lošinja i okolnih otoka. 

Čak i hibridni trajekt

Treći brod će biti znatno veći, riječ je o putničkom trajektu s kapacitetom prijevoza 200 vozila i tisuću putnika, a plovit će na liniji između Splita i Hvara, kazao je Sopta, objašnjavajući kako će sva tri broda imati isti tip pogona, sa znatno manjim emisijama stakleničkih i ostalih štetnih plinova u atmosferu. Brodovi biti na hibridni pogon, odnosno imat će dizelske motore i električni pogon s baterijama, jer je za izgradnju električne mreže za punjenje baterija potrebno barem četiri do pet godina, rekao je Sopta. U lukama bi, pri isplovljavanju i uplovljavanju te manevriranju, koristili prvenstveno električni pogon, čime bi značajno smanjili emisije stakleničkih plinova. Jadrolinija će uz postupak nabave navedena tri broda, pokrenuti i projektiranje tri trajekta, također na hibridni pogon, za zadarsko područje, s kapacitetom prijevoza od osamdesetak vozila, a u roku od četiri godine predviđena je i nabava još jednog manjeg putničkog broda za liniju koja povezuje Šibenik s otocima. 

Na pitanje namjerava li Jadrolinija graditi i brodove koji će kao gorivo koristiti ukapljeni prirodni plin (LNG), odgovara kako će se pri odlučivanju o vrsti pogona kompanija voditi ekonomskom računicom, ali i dostupnošću tehnologija pogona na tržištu.