U Nacionalnom parku Krka od lani plove dva mala katamarana na električni pogon, za potrebe prijevoza turista. Katamarane je izgradio Dalmont iz Kraljevice, a svaki može ukrcati 50 putnika i ploviti s jednoma baterijom autonomno osam sati, a vrijeme plovidbe se može produžiti za još 10 sati jer svaki na krovu ima 25 solarnih panela. 

Cijena dvaju brodova iznosila je 5,8 mil. kn, a iznos je dominantno pokriven iz EU fondova. Vrijeme punjenja je šest sati. Projekt je izradio Navis Consult, a velik dio opreme je domaća komponenta. 
Potencijal za izgradnju novih brodova na električni pogon postoji jer interesa ima. 


Vlasnik i direktor Dalmonta Ivan Ivić potvrdio je Slobodnoj Dalmaciji da je s Jadrolinijom i Rapskom plovidbom već smo imali neke kontakte i oni su jako zainteresirani za takav model transporta do otoka, osobito za kraće relacije. "To više što ga svojom razvojnom strategijom i fondovima snažno potiče i Europska unija, pa bi se i za gradnju zelenih trajekata i za potrebne prilagodbe energetske infrastrukture u lukama moglo povući čak do 80 posto europskih sredstava.", kaže Ivić. 

Hibridi za Jadroliniju

"Jadrolinija ima u planu obnovu flote novogradnjama, te bi jedna novogradnja svakako bila hibrid. Infrastrukturne mogućnosti luke pristajanja bit će odlučujući faktor kada govorimo o linijama na koje bi se takvi trajekti uvodili. Ekološki najprihvatljiviji trajekt na svijetu prvi put je zaplovio norveškim fjordovima 2015. godine, a i primjer domaćega brodogradilišta Dalmont s proizvodnjom katamarana na struju svakako je vrijedan iskorak. Nadamo se da bi jedan trajekt na hibridni pogon u Jadrolinijinoj floti mogli imati već u sljedeće tri godine. Uvođenje trajekata na hibridni pogon bi ojačao naš status na međunarodnom tržištu linijskoga prijevoza", kaže predsjednik Uprave Jadrolnije David Sopta.