U Japanu već sada ima više stanica za punjenje električnih automobila nego benzinskih postaja. Istraživanje koje je pokrenuo japanski proizvođač automobila Nissan otkrilo je da u toj zemlji postoji više od 40.000 stanica za punjenje električnih automobila, u odnosu na benzinske pumpe, kojih je 34.000. Dominiraju privatne stanice za punjenje električnih automobila, ali postoji i 3.000 javnih stanica. Da bi potakli kupovinu električnih automobila ali i hibridnih, vlada Japana nudi značajne subvencije. Japan želi uspostaviti razvijenu mrežu javnih i privatnih stanica za punjenje električnih automobila, u čemu prednjače u svijetu. U SAD-u ima tek 9.000 stanica za punjenje električnih automobila i 114.500 benzinskih postaja, objavio je Klix.