Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je još jedan javni poziv za poticaje pri nabavi električnih vozila i svih drugih vozila s alternativnim pogonom. Riječ je o Javnom pozivu za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru (EnU-5/21). Pri tome se može raditi o sljedećim vozilima:
• električnim biciklima
• turističkim i vozilima kategorija L1 -  L7 na električni pogon
• vozilima kategorije M1 na električni, 'plug-in' hibridni ili pogon na vodik
• vozilima kategorija M2, M3, N1, N2, N3 na električni, 'plug-in' hibridni i na stlačeni prirodni plin (CNG), ukapljeni prirodni plin (LNG) ili na vodik.

Prijavitelji mogu biti su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru, proračunski i izvanproračunski korisnici i ostali pravni subjekti (osim udruga) sa sjedištem na području Hrvatske.
Ukupno raspoloživ iznos sredstava po ovom pozivu iznosi 15 mil. kuna, pri čemun FZOEU pridržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva, a i povećati ukupno raspoloživ iznos sredstava.

Bespovratna sredstva po pozivu dodjeljuju se kao sredstva pomoći, subvencija i donacija za pokrivanje:
• do 80% opravdanih troškova, odnosno najviše 2 mil. kuna korisnicima koji su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima ili parkovima prirode (isključivo za kupnju turističkih vozila na električni pogon)
• do 40% opravdanih troškova, odnosno najviše 400 000 kuna svim ostalim korisnicima, uz određena ograničenja (koja se mogu pronaći u tablici u tekstu Javnog poziva).

Podnošenje prijava na poziv započinje 15. srpnja 2021. godine u 9.00 h, a poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.