U Rijeci je predstavljen novi sustav javnih električnih bicikala Ricikleta. Riječ je, naime, o novom projektu Grada Rijeke i Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem u sklopu kojeg su na četiri lokacije postavljeni terminali s električnim biciklima dostupnima za iznajmljivanje. 

Čak 28 bicikala, po sedam na svakoj lokaciji, opremljeno je informatičkim sustavom koji omogućava njihov najam putem mobilne aplikacije i punjenje baterije na stalku terminala te uključuje GPS praćenje. 


Urbana mobilnost 

Ovim projektom nastoji se potaknuti urbana mobilnost građana te omogućiti razvoj alternativnih oblika kretanja po gradu koji su korisni za zdravlje pojedinca i okoliš, objavljeno je na stranicama Grada Rijeke

Projekt uvođenja sustava e-bicikala pokrenut je 2017. prijavom Rijeke na javni poziv Fonda za razvoj turističke infrastrukture Ministarstva turizma. 

Ukupna vrijednost projekta Ricikleta je 1,3 milijuna kuna. Ministarstvo turizma projekt je sufinanciralo sa 195 280 kuna, dok je ostatak osiguran u riječkom gradskom proračunu.