Grad Križevci i Komunalno poduzeće Križevci uspješno su povukli sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) za nabavu energetski učinkovitog vozila. 

Naime, i tome gradu i komunalnom poduzeću odobreno je sufinanciranje u iznosu od 58.401,60 kuna te će uz pomoć ovih sredstava biti kupljeno jedno električno vozilo za gradske te, također, jedno za potrebe rada komunalnog poduzeća. 

Ova vozila zamijenit će dosadašnja energetski neučinkovita, čime će se smanjiti emisija CO2, objavljeno je na mrežnim stranicama Grada Križevaca.

 

Emisija CO2

Prema podacima Energetskog instituta Hrvoje Požar, emisije CO2 u ukupnom prometu u nas iznose oko 5,6 milijuna tona, od čega na cestovni promet otpada gotovo tri milijuna tona. 

U Hrvatskoj je danas registrirano više od dva milijuna cestovnih vozila, od čega je gotovo 1,5 milijuna osobnih automobila. Prosječna starost osobnih vozila je više od 12 godina. U prosjeku, osobno vozilo u Hrvatskoj emitira oko tri tone CO2 godišnje. Za ilustraciju, hibridno vozilo godišnje emitira jednu tonu CO2, dok električni automobili uopće nemaju emisija i ne onečišćuju bukom. 

Trenutačno, tamošnja gradska uprava sa svojim javnim tvrtkama i gradskim institucijama ima četiri električna i dva hibridna vozila, čime se smanjuje štetan utjecaj na okoliš i pridonosi društveno odgovornom poslovanju, tj. održivom razvoju.