Međunarodna logistička i prijevoznička kompanija Hegelmann Group sa sjedištem u njemačkom gradu Bruchsalu kupila je pet kamiona Iveco koji kao pogonsko gorivo koriste ukapljeni prirodni plin (LNG)

Kompanija je priopćila kako je kupnja kamiona dio plana prema kojem će ekološki prihvatljivija vozila činiti najmanje 20 posto ukupnog voznog parka kompanije do 2025. godine, javlja portal LNG World News.