U javnoj raspravi je nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva. Cilj zakona je prijenos Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/1745 оd 13. kolovoza 2019. u pogledu mjesta za punjenje motornih vozila kategorije L, opskrbe električnom energijom s kopna za plovila na unutarnjim vodnim putovima, opskrbe vodikom za cestovni promet, opskrbe prirodnim plinom za cestovni i vodni promet. 

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva dodatno se uređuju, radi interoperabilnosti, područja vezana za mjesta za punjenje motornih vozila kategorije L, opskrbe električnom energijom s kopna za plovila na unutarnjim vodnim putovima i mjesta za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom za vodni promet te novog razvoja događaja nastalog aktivnostima CEN-a i Cenelec-a u području normi za opskrbu prirodnim plinom i vodikom

Osigurava se uspostava registra punionica alternativnih goriva i informiranje korisnika. Postaje za opskrbu gorivom obavezne su prikazivati usporedbu jediničnih cijena alternativnih i konvencionalnih goriva. Zakonom će se osigurati da tehničke specifikacije za interoperabilnost mjesta za punjenje i opskrbu alternativnih goriva budu specificirane u skladu s europskim i međunarodnim normama tako da se potrebne tehničke specifikacije utvrde uzimajući u obzir postojeće europske norme i povezane međunarodne normizacijske aktivnosti. Javno savjetovanje traje do 2. listopada.