Na Krku je odnedavno moguće ponovno iznajmiti električne bicikle. Riječ je, naime, o projektu KrkBike čija je zadaća unaprjeđenje turističke i prometne infrastrukture otoka, tj. podizanje kvalitete života otočana te brendiranje otoka kao ekološkog odredišta. 

Taj projekt je ostvaren zahvaljujući ulaganjima svih sedam lokalnih samouprava otoka Krka i tvrtke Ponikve eko otok Krk te potporama Ministarstva turizma i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). 

U sklopu projekta u Krku i svim otočnim općinama izgrađene su stanice za iznajmljivanje i, među ostalim, popravak bicikala. Svi sustavi za iznajmljivanje električnih bicikala su umreženi. Tako se bicikl može iznajmiti na jednoj, a vratiti na drugoj lokaciji, objavljeno je na stranicama Grada Krka

Prednost takvog koncepta povezivanje je čitavog otoka te umrežavanje svih općina i grada Krka u jednu cjelinu.