Većina zemalja Europske unije suočava se s ozbiljnim nedostatkom punionica električnih vozila na svojim cestama. 

Naime, prema novim podacima Europskog udruženja proizvođača automobila (ACEA), 10 članica EU-a (Bugarska, Cipar, Češka, Estonija, Grčka, Latvija, Litva, Mađarska, Poljska i Rumunjska) nemaju nijednu punionicu električnih automobila na svakih 100 kilometara neke od ključnih autocesta ili, primjerice, državnih cesta. 

Hrvatska, izvijestila je ACEA, ima 2,3 punionice električnih vozila na svakih 100 kilometara cesta. U tom društvu članica EU-a koje imaju manje od pet mjesta za punjenje električnih automobila na 100 kilometara još se nalaze Danska, Finska, Francuska, Irska, Malta, Slovačka, Slovenija, Španjolska i Švedska. 

Na više od pet punionica na 100 kilometara cesta moguće je naići u Austriji, Belgiji i Italiji. A svega četiri članice EU-a mogu se podičiti s više od 10 punjača na svakih 100 km prometnica - Njemačka, Luksemburg, Nizozemska i Portugal.


Ogroman napredak 

Potrošači neće moći koristiti vozila bez štetnih emisija ako nemaju dovoljno punionica na cestama kojima se voze, upozorava Eric-Mark Huitema, glavni direktor ACEA-e. 

"Primjerice, ako građani Grčke, Litve, Poljske i Rumunjske još uvijek trebaju putovati 200 ili više kilometara kako bi pronašli punionicu, ne možemo očekivati da će htjeti kupiti električni automobil", objašnjava. 

"EU će u vrlo kratkom roku trebati postići ogroman napredak u razvoju infrastrukture. Napredak ostvaren u nekoliko zapadnoeuropskih zemalja ohrabrujući je ali nas ne bi trebao odvratiti od groznog stanja mreže punionica električnih vozila u drugim zemljama EU-a", kaže. 

Na kraju, posebice je zanimljivo istaknuti vrlo upečatljiv nesklad između Nizozemske i Poljske. Nizozemska ima najviše punionica, njih 47,5 na svakih 100 kilometara. A Poljska, koja je osam puta veća od Nizozemske, ima samo jednu punionicu na svakih 250 km.