Međunarodna agencija za obnovljive izvore energije IRENA objavila je da postoje izgledi da niska cijena nafte i goriva pogodi tržište električnih vozila i proizvođače biogoriva jače nego druge grane zelene industrije. Naime, upotreba automobila pogonjenih klasičnim gorivima bitno je povoljnija u tom slučaju. IRENA ne očekuje da će niske cijene nafte utjecati na vjetroelektrane, fotonapon i ostala proizvođače iz OIE, jer nije riječ o istoj razini kompeticije. Dakle, stradati će električna i hibridna vozila, investicije u proizvodnju biogoriva i e-mobilnost. Direktor IRENE Adnan Amin kazao je da pad cijena nafte stvara nesigurnost jer bi mogao za sobom povući pad cijena plina, što bi moglo stvoriti probleme za proizvodnju struje iz fotonapona i vjetroelektrana, objavio je FT