Studenti na Tehnološkom sveučilištu u Eindhovenu, Nizozemska, proizveli su ekološki najodrživije električno vozilo na svijetu. Potpuno električno vozilo, nazvano 'Noah', proizvedeno je s više od 90% obnovljivih materijala. Vozilo s dva sjedala izrađeno je od biokompozita, prvenstveno od lana, koji se smatra najodrživijim za proizvodnju i za recikliranje. Noah je opremljen obnovljivim materijalom, matricom polilaktične kiseline, a ne polipropilenom. Šasija je napravljena biokompozitom od lana, čija je struktura u obliku saće napravljena sa šećernom trskom, čineći ju potpuno reciklabilnom. Zahvaljujući tolikoj biomasi vozilo ima samo oko 350 kg i optimizirani pogonski sustav 'smesh gear', zbog čega može postići 97 % učinkovitost tijekom ubrzanja i 100 % pri konstantnoj brzini. Vozilo je osmišljeno za zajedničko korištenje, pa tako svaki novi vozač koji ima mobilni telefon može skenirati NFC skener na vratima i krenuti s vožnjom, objavio je Dutch Technology Week.