Savjetodavna grupa NPE (Nationale Plattform Elektromobilität) za njemačku vladu objavila je u izvješću da Njemačka neće uspjeti ostvariti zacrtani cilj o milijun električnih vozila na cestama do 2020., nego tek do 2022. godine. Razlog je visoke cijene takvih  vozila u odnosu na klasična vozila, mali broj modela i manjak punionica. Savjetnici vlade prate stanje na tržištu električnih vozila od 2010. godine, kada su predložili cilj o milijun električnih automobila do 2020. godine koji je vlada usvojila. Međutim, Angela Merkel već je prošle godine priznala da nije vjerojatno da će se ostvariti taj cilj. Početkom 2018. godine na njemačkim je prometnicama bilo samo 98.820 vozila na električni ili hibridni pogon, objavio je SEEbiz.