Američki portal 'Power Engineering International' je izvijestio da u Njemačkoj započinje gradnja tzv. električne autoceste. Riječ je o dionici autoceste A5 duljine 10 km između čvorišta Zeppelinheim pokraj Zračne luke Frankfurt i čvorišta Darmstadt. Tako će iznad vozinih traka autoceste biti postavljeni električni vodovi koji će omogućiti napajanje električnih kamiona pomoću pantografa tijekom vožnje. Projekt razvija njemačka tvrtka Siemens, a očekuje se da će kamioni tada moći voziti dvostruko učinkovitije nego sada, kada za pogon koriste dizel. Primjerice, smatra se da bi se pri prijeđenih 100 000 km pri vožnji kamiona mase 40 t na takvoj autocesti mogle ostvariti uštede na gorivu na razini 20 000 eura. Radi se o hibridnim kamionima koji su opremljeni pantografom (poput tramvaja, odnosno trolejbusa) i koji se tako mogu napajati električnom energijom iz vodova ovješenih iznad prometnice, a kada je potrebno, prebaciti na uobičajeni pogon na dizelski motor.