Kako je izvijestio američki portal 'Renewable Energy World.com', rabljene baterije iz električnih vozila mogle bi poslužiti za pohranu električne energije koja se proizvodi u kućanstvima, ponajviše u sunčanim elektranama na krovovima ili u mikrokogeneracijama. Tako se očekuje da bi ukupna energija rabljenih baterija iz električnih vozila do 2025. godine mogla dosegnuti čak 95 GW h, pri čemu se smatra da bi se mogle iskoristiti baterije sa sposobnošću pohrane energije do 26 GW h. Pretvorba takvih rabljenih baterija u spremnike električne energije stoji oko 500 USD/(kW h), što je otprilike jednako 1/2 cijene takvih novih spremnika. To će ujedno značiti nove poslovne mogućnosti za instalatere solarne opreme, barem dok cijena novih spremnika energije ne bude dovoljno niska. Istodobno, smatra se da bi i cijena pretvorbe rabljenih baterija u spremnike energije mogla pasti i na 200 USD/(kW h).