Cres, kao nositelj projekta, jedan je od pet gradova u Hrvatskoj kojem je dodijeljena financijska podrška u iznosu od 60 tisuća eura za izradu investicijskog koncepta projekta CLINEMI Krk-Cres-Lošinj (CLImate – NEutral Mobility Islands Krk-Cres-Lošinj). 

U suradnji sa svim općinama otoka Krka te gradovima Krkom i Malim Lošinjem projekt je uspješno prijavljen na 2. poziv međunarodnog udruženja Energetski gradovi koje je ujedno i koordinator tzv. inicijative European City Facility (EUCF). 

"To međunarodno udruženje za cilj ima pomoći jedinicama lokalne samouprave prilikom prelaska na učinkovitije i ekološki prihvatljive izvore energije koji ublažavaju nastale klimatske promjene i smanjuju razinu CO2 u zemljinoj atmosferi", objavio je Grad Cres na društvenoj mreži Facebook.

 

Skladištenje energije 

U sklopu projekta izradit će se strateška dokumentacija koja će omogućiti daljnje investicije u ekološki prihvatljivi promet na području svih jedinica lokalne samouprave na otocima Krk, Cres i Lošinj. 

Utvrdit će se najbolja dostupna tehnologija i koncepti, poput mreže mikro-energetskih sustava u privatnim objektima koji će moći biti punionice električnih vozila i skladišta viškova iz obnovljivih izvora, rješenja za elektrifikaciju parkirališta, korištenja sustava javne rasvjete kao punionice bicikala i sl., a koja će omogućiti mobilizaciju daljih ulaganja domaćih i fondova Europske unije te privatnog sektora.