Postavljanje prve iz serije opatijskih punionica električnih automobila na parkiralištu između Ičića i Ike počelo je ovaj tjedan. 

Riječ je o prvoj dogovornoj tranši između Grada Opatije i HEP-a kojom će se do kraja godine postaviti još dvije punionice i to na Voloskom i u Ičićima.

 

Strateško usmjerenje

U pripremi za iduću godinu je još 13 lokacija širom Opatije, kako bi se osigurala kvalitetna pokrivenost grada za sve traženije punionice električnih vozila. 

Punjene električnih automobila će u prvoj fazi, sukladno važećoj odluci HEP-a, biti besplatno, javlja Grad Opatija

Strateško je usmjerenje Grada Opatije poticati razvoj u skladu s ekološkom održivošću pa je tako i poticanje korištenja električnih vozila vrlo važno. Stoga, našim građanima kao i sve brojnijim gostima koji koriste električna vozila želimo omogućiti dostupnu i brzu uslugu, kazala je zamjenica gradonačelnika Opatije Vera Aničić prilikom obilaska radova.