Europska komisija jučer je predložila Uredbu Vijeća kojom bi se EK ovlastila da određene vrste državnih potpora za željeznički i multimodalni te prijevoz unutarnjim plovnim putovima izuzme od obveze prethodne prijave u cilju promicanja zelenog prijevoza u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama. 

"Zahvaljujući današnjem prijedlogu Komisije pojednostavnit će se postupci za dodjelu potpora za zeleni prijevoz (npr. željeznički prijevoz, prijevoz unutarnjim plovnim putovima i multimodalni prijevoz), tj. za vrste prijevoza koje manje onečišćuju i održivije su od isključivo cestovnog prometa. Prijedlog pojednostavnjuje pravila za državne potpore te je usklađen s ciljevima Europskog zelenog plana i Strategije za održivu i pametnu mobilnost", izjavila je izvršna potpredsjednica nadležna za politiku tržišnog natjecanja Margrethe Vestager.

 

Tržišno natjecanje 

Prijedlog Uredbe Vijeća temelji se na opsežnom iskustvu koje je EK prikupila tijekom godina primjene članka 93. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) u vezi s koordinacijom prometa i Smjernica o državnim potporama za željeznice iz 2008. Osim toga, nadovezuje se na provjeru primjerenosti državnih potpora iz 2020., u kojoj je zaključeno da je postojeća pravila o prijevozu potrebno prilagoditi jer su Smjernice za željeznice zastarjele i ne odražavaju važna regulatorna i tržišna kretanja. 

Konkretno je riječ o otvaranju željezničkih tržišta tržišnom natjecanju i prioritetima politika EU-a u kontekstu Europskog zelenog plana, kojima se povećava važnost prelaska s cestovnog na zelenije načine prijevoza kako bi se ostvario cilj EU-a za smanjenje emisija do 2050. 

Nova Uredba Vijeća, predložena u kontekstu revizije Smjernica o državnim potporama za željeznice, omogućit će Komisiji da određene kategorije državnih potpora za zelenije načine prijevoza proglasi spojivima s unutarnjim tržištem.

 

Zelena tranzicija 

Nakon što Vijeće donese predloženu uredbu, Komisija namjerava donijeti uredbu o skupnom izuzeću kojom se članice oslobađaju obveze prethodnog obavješćivanja Komisije o mjerama potpore iz tih kategorija. 

Time će se osigurati pravna sigurnost, pojednostavniti postupci i smanjiti birokracija za članice, a EK će se omogućiti da kontrolu državnih potpora usmjeri na slučajeve koji potencijalno najviše narušavaju tržišno natjecanje. 

Osim toga, javlja EK, to će prometu omogućiti da provede zelenu i digitalnu tranziciju u skladu sa strateškim ciljevima EU-a, posebice ciljevima Europskog zelenog plana i Strategije za održivu i pametnu mobilnost.