Krovna europska udruga potrošača BEUC od EU će tražiti da potrošačima olakša prelazak na električne automobile te je izradila smjernice koje će pokušati nametnuti u EU. BEUC traži user-friendly punionice i povećanje norme o potrebnom broju jedinica za punjenje takvih automobila, koja trenutni iznosi jednu jedinicu na 10 električnih auta

Također, traže da se omogući punjenje na postajama bez prethodnog sklapanja neke vrste poslovnog odnosa potrošača s pružateljem usluge, kao i ukidanje roaming naknada u slučaju kad potrošač ima ugovor s jednim operaterom, a koristi uslusgu drugoga. BEUC upozorava da i dalje nema konkretnog okvira za određivanje tarife punjenja pa je moguće da je punjenje kod jednog operatera i dva i pol puta skuplje  nego kod najjeftinijega, piše Jutarnji i dodaje da se traži proizvodnja što trajnijih baterija jer je zamjena najveći trošak za vlasnike tih vozila.