Europska komisija jučer je objavila poziv na podnošenje prijedloga pokrenut u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) u području prometa, kojim se stavlja na raspolaganje više od pet milijardi eura za europsku prometnu infrastrukturu. 

Sredstvima će se podupirati projekti u svim članicama Europske unije u sklopu transeuropske prometne mreže (TEN-T), željezničkih mreža, unutarnjih plovnih putova, luka i cesta koje povezuju Europu. 

Ti će projekti pomoći EU-u da ostvari cilj Europskog zelenog plana, odnosno smanjenju emisija nastalih u prometu za 90 posto do 2050. godine. Projekti kojima se jačaju koridori solidarnosti također će biti prihvatljivi.

 

Multimodalni promet 

"Za projekte kojima će se povećati održivost naše prometne mreže stavljamo na raspolaganje više od pet milijardi eura. S obzirom na rusku agresiju na Ukrajinu, pozivom će se poduprijeti i projekti modernizacije graničnih prijelaza kako bi se olakšao prijevoz robe između EU-a i Ukrajine u sklopu koridora solidarnosti koji su ključni za ukrajinsko gospodarstvo", izjavila je povjerenica za promet Adina Vălean

U ovim teškim vremenima također je važna i učinkovita te dobro povezana europska infrastrukturna mreža, izvijestila je EK. 

Projekti koji se financiraju u okviru ovog poziva pridonijet će stvaranju međusobno povezanog multimodalnog prometnog sustava za putnike i teret. 

Cilj je cjenovno pristupačna, pouzdana i učinkovita željeznička mreža, poboljšana plovidba unutarnjim plovnim putovima i infrastruktura u morskim lukama, uravnotežena povezanost različitih načina prijevoza te povećana automatizacija i interoperabilnost radi učinkovitije i sigurnije prometne mreže u cijelosti.