Split parking je u nastojanju da građanima pruži kvalitetnu uslugu i potakne svijest o zaštiti okoliša pustio u rad e-punionice i nabavio električna vozila

Drugim riječima, tvrtka je nabavila dva električna skutera i četiri električna automobila, dok su punionice postavljene na pet lokacija: u garažama Ruđer Bošković, Šimićeva, Smiljanićeva i Sukoišan te u sklopu pauk službe. 

"Odlukom o kupnji četiri automobila na električni a ne klasični pogon neće se godišnje trošiti od 2000 do 5000 litara fosilnih goriva po vozilu. Nova ekološka vozila će, osim financijske koristi, smanjivanjem emisije štetnih plinova izravno utjecati na poboljšanje kvalitete zraka u našem gradu. Također, u suradnji s Gradom Splitom širimo sustav javnih i električnih bicikala", objavljeno je na stranicama Split parkinga.