Hrvatski Telekom napravio je novi iskorak na području elektromobilnosti te omogućio vlasnicima električnih vozila u Hrvatskoj, koji su ujedno i korisnici usluge punjenja HT-a, punjenje vozila na gotovo 300 punionica u Sloveniji kojima upravljaju dva najveća slovenska operatora. Riječ je o više od 200 punionica kojima upravlja Elektro Ljubljana te više od 60 punionica kojima upravlja Porsche Slovenija. 

Te su punionice električnih vozila odsad dostupne i hrvatskim vozačima koji na njima mogu puniti svoje električne automobile koristeći HT Magenta prepaid karticu, dostupnu u odabranim T-Centrima, kao i espoTs aplikaciju koju mogu preuzeti na svoje mobilne telefone.

 

Softversko povezivanje 

Ovim se projektom hrvatskim vozačima značajno olakšava usluga punjenja električnih automobila u Sloveniji te više ne moraju brinuti o tome gdje će i kako napuniti svoja vozila. 

Jednako tako, slovenskim vozačima električnih automobila, koji su ujedno i korisnici ovih dvaju slovenskih operatora, osiguran je pristup punionicama u Hrvatskoj kojima upravlja Hrvatski Telekom, te više ne trebaju tražiti T-Centar kako bi kupili odgovarajuću karticu, već to mogu činiti putem kartica i aplikacija svojih operatora, čime se pruža dodatni poticaj rastu turizma u Hrvatskoj. 

Ovaj je projekt, priopćio je Hrvatski Telekom, realiziran potpisivanjem tzv. roaming ugovora (ugovora o korištenju punionica u drugim državama) između Hrvatskog Telekoma te dvaju najvećih slovenskih operatora, kao i softverskom povezivanju njihovih programskih platformi za upravljanje punionicama i uslugom punjenja.

 

Prva sesija punjenja 

Navedena integracija ostvarena je u okviru projekta CEKOM Rijeka (Centar kompetencija za pametne gradove) u sklopu kojeg je i projekt SmartCity.SURINMO (Smart URban traffic Infrastructure eNabling smart MObility), na kojem radi tim stručnjaka za e-mobilnost Hrvatskog Telekoma. 

Svrha ovoga projekta je razvoj domenske platforme za omogućavanje povezane, energetski učinkovite i dijeljene urbane mobilnosti, a povezivanje programskih platformi između Hrvatskog Telekoma i najvećih dvaju slovenskih operatora prvo je isporučeno rješenje u sklopu ovoga projekta. 

"Testiranje rješenja uspješno je provedeno na području Rijeke, gdje je realizirana i prva sesija punjenja, a sam projekt ima primjenu na svim punionicama diljem Hrvatske kojima upravlja Hrvatski Telekom, kao i na svim punionicama u Sloveniji kojima upravljaju Elektro Ljubljana i Porsche Slovenija. Ovime se pruža dodatan doprinos u korištenju električnih vozila kao ekološki najprihvatljivijeg rješenja u prometu, te, u konačnici, stvaranju održivog i čišćeg okoliša, što je dio misije Hrvatskog Telekoma kao društveno odgovorne kompanije kao i samoga projekta. Punionice električnih vozila dio su ostvarenja planova održivosti jer daljnji razvoj njihove mreže izravno i značajno pridonosi ostvarenju društvenih ciljeva smanjenja emisija CO2 i povećanja kvalitete zraka", ističe se u priopćenju.